Ποιότητα

Εφαρμόζουμε:

• Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP) και Ορθή Πρακτική Υγιεινής (GHP)

• Ανάλυση Κινδύνων βασισμένη στις αρχές του HACCP

• Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

• Διαχείριση Αλλεργιογόνων

• Πολιτική Διαχείρισης γυαλιού, σκληρού πλαστικού και ξύλου

• Πολιτική Διαχείρισης μεταλλικών αντικειμένων

• Ανίχνευση Μετάλλων σε πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα

• Ποιοτικό Έλεγχο σε πρώτες ύλες και έτοιμα προϊόντα

Πιστοποιήσεις

Η επιχείρηση είναι πιστοποιημένη για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005, από την Bureau Veritas Hellas.