ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Ο νέος αυτός νόμος θα αλλάξει τα δεδομένα στη συλλογή, επεξεργασία, χρήση, αποθήκευση και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

Η ΒΙΟΤΡΕΚ ΑΒΕΕ θα ήθελε να ενημερώσει τους πελάτες και τους προμηθευτές της ότι δεν τηρεί αρχεία προσωπικών δεδομένων πλην όσων είναι υποχρεωτικά δια νόμου ή το κατά ελάχιστο για τη μεταξύ μας εμπορική σχέση.

Η ΒΙΟΤΡΕΚ ΑΒΕΕ δεν χρησιμοποιεί στοιχεία για τη δημιουργία προφίλ και δεν διατηρούμε ευαίσθητα δεδομένα.

Εκτός από τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού, έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα τόσο χειρόγραφα όσο και ηλεκτρονικά για την ασφαλή διατήρησή τους.

Εάν έχετε απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούμε για εκείνο, χωρίς κάποια χρέωση.